Brugsprøver i DcH

Begynderprøver: B, AB, ABC
Spor og lydighedsprøver: SL 1, SL 2 og SL 3
Brugsprøver: IPO 1, IPO 2, IPO 3, BHP A, BHP 1, BHP 2 og BHP 3
Sporprøver: SPH
Udholdenhedsprøve: UHP
Færdselsprøve: FP

Prøver
Alle prøver eller konkurrencer afholdt i DcH tæller som prøver. Første gang en hund aflægger en prøve, skal den bedømmes af én dommer i alle grupper. Når hunden har bestået prøven, kan den når som helst gentages, dømt af en eller flere dommere.

Alle prøver i IPO-3 gælder til udtagelse til DcH’s Danmarksmesterskab og IPO-Danmarksmesterskab, når blot alle lokalforeninger i kredsen er inviteret.

Væsensprøve
Før hunden kan aflægge en brugsprøve, skal dommeren gennemføre en væsensprøve, hvor også tatoveringsnummeret kontrolleres. Består hunden ikke væsensprøven, kan den ikke stille op til prøven eller konkurrencen.

Konkurrencer
Alle kredskonkurrencer i IPO-3 gælder også som prøver. Hvis én dommer dømmer hele prøven, kan førstegangsprøver aflægges ved en konkurrence.

Adgangskrav til prøver
Alle hunde uanset race eller blanding kan aflægge de nævnte prøver i DcH og deltage i DcH’s Danmarksmesterskab og DcH’s SPH Danmarksmesterskab.

Kun hunde stambogsført i DKK kan deltage i DKK’s IPO-DM og SPH-DM.

For at hunden kan aflægge en brugsprøve skal den have et resultathæfte udstedt af en specialklub/forening under BHU-samarbejdet.

DKK registrerer beståede prøver for alle hunde stambogsført i DKK, uanset race.

De mest udbredte brugsprøvekonkurrencer i DcH er IPO-konkurrencer og sporhundekonkurrencer.Lokalforeningerne i DcH kan arrangere følgende typer brugsprøver: