IPO – brugsprøveprogrammet

IPO står for Internationale Prüfungsordning og er udarbejdet af FCI, som er den internationale sammenslutning af Kennelklubber.

Adgangskrav til prøver

Alle hunde uanset race eller blanding kan aflægge IPO-prøver i DcH og kan for IPO 3′s vedkommende deltage i DcH’s Danmarksmesterskab.

Kun hunde stambogsført i DKK kan deltage i DKK’s IPO-DM og SPH-DM.

For at hunden kan aflægge en brugsprøve skal den have et resultathæfte udstedt af en specialklub/forening under BHU-samarbejdet.

DKK registrerer beståede prøver for alle hunde stambogsført i DKK, uanset race.

IPO prøverne skal tages hver for sig i rækkefølge.

IPO-programmet består af tre grupper:

Gruppe A – Spor
Gruppe B – Lydighed
Gruppe C – Beskyttelsesarbejde

Alle tre grupper skal bestås ved opnåelse af uddannelsesbetegnelse fra den enkelte prøve.

Sporet:

IPO-1 er et egetspor på mindst 300 skridt ca. 20 min. gammelt med 2 knæk på 90° og med 2 genstande.

IPO-2 er et fremmedspor på mindst 400 skridt ca. 30 min. gammelt med 2 knæk på 90° og med 2 genstande.

IPO-3 er et fremmedspor på mindst 600 skridt ca. 60 min. gammelt med 4 knæk på 90°og med 3 genstande.

Lydighed:

IPO-1 har fri ved fod, sid under gang, afdækning med indkald, apportering på jord, apportering over flugtspring, apportering over klatrespring, fremadsendelse med afdækning og afdækning med afledning.

IPO-2 har fri ved fod, sid under gang, afdækning med indkald, stå under gang, apportering på jord, apportering over flugtspring, apportering over klatrespring, fremadsendelse med afdækning og afdækning med afledning.

IPO-3 har fri ved fod, sid under gang, afdækning med indkald, stå under løb, apportering på jord, apportering over flugtspring, apportering over klatrespring, fremadsendelse med afdækning og afdækning med afledning.

Beskyttelsesarbejde:

IPO-1 har rondering, bevogtning og standhals, forhindring af flugtforsøg af figuranten, afværgelse af overfald under bevogtning og modprøve under bevægelse.

IPO-2 har rondering, bevogtning og standhals, forhindring af flugtforsøg af figuranten, afværgelse af overfald under bevogtning, rygtransport, overfald efter rygtransport og modprøve under bevægelse.

IPO-3 har rondering, bevogtning og standhals, forhindring af flugtforsøg af figuranten, afværgelse af overfald under bevogtning, rygtransport, overfald efter rygtransport, modprøve under bevægelse og afværgelse af overfald overfald under bevogtning.

Se den nyeste udgave af Brugshundesport 2005