Udtagelsesregler til DM i de nordiske discipliner


Deltagere

Alle hunde uanset herkomst kan deltage i DM. Tilmelding skal ske via egen lokalforening.

Udtagelse
Udtagelsen sker det antal kvalifikationspoint, der er opnået i max. 2 konkurrencer. Resultaterne skal være opnået fra og med førstkommende weekend efter DM. til 13 dage før kommende DM.
Kun landsdækkende konkurrencer er gældende til udtagelse.
Konkurrencedatoer og indbydelser skal lægges på DcH online for at være gældende til udtagelse.

Følgende resultater kan bruges
Nordisk Klasse (bestået)
Lille Nordisk Klasse (bestået)

Udtagelse
Udtagelsen sker i prioritetsrækkefølge efter nedenstående pointsystem på baggrund af to resultater.

Point Konkurrence
6 2-dags konkurrence i Nordisk Klasse (bestået begge dage)
5 Nordisk Klasse (bestået)
4 Lille Nordisk Klasse (bestået)

Pointlighed
Ved pointlighed vil prioritetsrækkefølgen afgøre, hvem der bliver udtaget.

  1. Det betyder, at hvis et af de to resultater er fra en lavere prioritet, vil man få en lavere placering i udtagelsesrækkefølgen.
    Eneste undtagelse er: Hvis der indgår et bestået resultat fra NOM, vil man altid rangere over andre resultater.
  2. De 2 bedste resultater i hovedmomentet efter koefficient lægges sammen. I spor gælder det både startfelt og spor.
  3. Bimomenterne, der er opnået sammen med de 2 bedste hovedmomenter, lægges sammen.
  4. Hvis der stadig er lighed foretages lodtrækning.

Nordisk Udvalg
April 2010