Bestyrelsesformand
Lene Nielsen
Læs mere
Næstformand
Minna Kildegaard Jørgensen
Har siddet i bestyrelsen siden 2017 været medlem siden 2015 og deltager aktiv i klubben med engagementer og konkurrencer.
Træner selv aktivt med mine hunde i lydighed, Nose work og en lille smule Agility. 
Blev i 2017 uddannet instruktør med overbygning til familiehund, yderligere en overbygning til Nose-Work i 2020. 
 
Holdansvarlig og kan kontaktes angående træning og spørgsmål. tlf. 22409394 
22409394 
minnakildegaard@outlook.dk
Læs mere
Kasserer
Gitte Enggaard
Læs mere
Bestyrelsesmedlem
Lotte Elming
Læs mere
Marianne Blom Larsen
Jeg har været medlem af DcH Næstved siden 2010 - og jeg blev ret hurtigt involveret i bestyrelsesarbejdet.
Jeg synes, at det er sjovt at være med "der hvor tingene sker" og at have mulighed for at påvirke det, der skal ske.
I den bestyrelse, der sidder nu, er der en rigtig god dynamik, og det er en fornøjelse at være en del af.
Mit hovedfokuspunkt er - og vil altid være - agility, men jeg synes vi har en rigtig god klub, hvor vi er én samlet medlemsgruppe, som bare træner noget forskelligt. Og sådan skal det være. 
 
Læs mere
Suppleant til bestyrelsen
Christian Zahle Madsen
1. suppleant til bestyrelsen og Webmaster
Læs mere
Tommy Andersen
2. suppleant til bestyrelsen.
Læs mere

Nyheder

Sponsorer