Instruktør
Bent Blom Larsen
Freddy Moestrup
Gitte Holmgaard
Hans - Ole Haupt -Hansen
Hans -Freddy Moestrup
Jane Gregersen
Lotte Elming
Torben Sønderstgård
Minna Kildegaard Jørgensen
Holdansvarlig kontaktes ved spørgsmål/tilmelding på telefon 22 40 93 94

Nyheder

Sponsorer