Bestyrelsesformand

Minna Kildegaard Jørgensen
22409394
Har siddet i bestyrelsen siden 2017 været medlem siden 2015 og deltager aktiv i klubben med engagementer og konkurrencer.
Træner selv aktivt med mine hunde i lydighed, Nose work og en lille smule Agility. 
Blev i 2017 uddannet instruktør med overbygning til familiehund, yderligere en overbygning til Nose-Work i 2020. 
 
Holdansvarlig og kan kontaktes angående træning og spørgsmål. tlf. 22409394 

Næstformand

Christian Zahle Madsen
31599042
Bestyrelsesmedlem
 
Instruktør 

Kasserer

Jette Jordan Andersen

Mail: kasserer@dch-naestved.dk

Telefon: 31178441

Bestyrelsesmedlem

Lotte Elming
Marianne Blom Larsen
Jeg har været medlem af DcH Næstved siden 2010 - og jeg blev ret hurtigt involveret i bestyrelsesarbejdet.
Jeg synes, at det er sjovt at være med "der hvor tingene sker" og at have mulighed for at påvirke det, der skal ske.
I den bestyrelse, der sidder nu, er der en rigtig god dynamik, og det er en fornøjelse at være en del af.
Mit hovedfokuspunkt er - og vil altid være - agility, men jeg synes vi har en rigtig god klub, hvor vi er én samlet medlemsgruppe, som bare træner noget forskelligt. Og sådan skal det være. 
 

Suppleant til bestyrelsen

Claus Nyegaard

1. Suppleant til bestyrelsen

Andreas Fink Simonsen

2. Suppleant til bestyrelsen

Nyheder

Sponsorer