Bestyrelsesformand

Minna Kildegaard
22409394
Har siddet i bestyrelsen siden 2017 været medlem siden 2015 og deltager aktiv i klubben med engagementer og konkurrencer.
Træner selv aktivt med mine hunde i lydighed, Nose work og en lille smule Agility. 
Blev i 2017 uddannet instruktør med overbygning til familiehund, yderligere en overbygning til Nose-Work i 2020. 
 
Holdansvarlig og kan kontaktes angående træning og spørgsmål. tlf. 22409394 

Næstformand

Christian Zahle Madsen
31599042
Bestyrelsesmedlem
 
Instruktør 

Kasserer

Ernst Holmgren

Mail: kasserer@dch-naestved.dk

Telefon:

Bestyrelsesmedlem

Claus Nyegaard
Andreas Fink Simonsen

Suppleant til bestyrelsen

Lotte Elming

1. Suppleant til bestyrelsen

Louise Sørensen
20654014
2. Suppleant til bestyrelsen

Nyheder

Sponsorer